Fredrik Claeson – Leg. Sjukgymnast

Fredrik Claeson är leg. Sjukgymnast med högsta examen inom OMT (OMT steg 3) och är dessutom utbildad inom idrottsmedicin med erfarenhet från arbete med elitlag i handboll samt fotboll.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

Vad gör en OMT-utbildad sjukgymnast?

Undersökning:

I en bedömning utförd av en OMT sjukgymnast ingår en omfattande undersökning utifrån patientens upplevelse av sina besvär. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår.

I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

Behandling:

Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.

Fredrik behandlar en patient

Under ett besök hos en OMT-sjukgymnast undervisas alltid patienten om den troliga orsaken till besvären. Detta syftar till att öka patientens kunskap om sina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse.

Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera en persons funktionstillstånd.

Fredrik träffar du på Winternet i Boden.

Du kommer i kontakt med Fredrik på följande sätt:

Tel: 0921/ 759 47

fredrik.claeson@winter-net.se

 

Recent Posts